Dịch Vụ Kế Toán

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Dịch vụ kế toán của SAIGON-OFFICE sẽ giúp các doanh nghiệp liên hệ với cơ quan quản lý, đăng ký hình thức kế toán, làm báo cáo thuế mỗi tháng, quý và quyết toán cuối năm.

Hệ thống sổ sách kế toán là một trong những yếu tố quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Đến với dịch vụ kế toán của SAIGON-OFFICE doanh nghiệp có thể yên tâm hơn cho quá trình phát triển và ổn định bền vững của công ty; là một giải pháp tốt cho những doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm.

Cùng với mức chi phí hợp lý, chuyên nghiệp, chính xác, hiệu quả và tin cậy. Doanh nghiệp có thể an tâm dành trọn thời gian, tài năng, tâm trí cho những chiến lược kinh doanh của mình, mà còn tiết kiệm được thêm chi phí.

Dịch vụ kế toán tại SAIGON-OFFICE bao gồm:

 • Liên hệ với các cơ quan quản lý.
 • Đăng ký hình thức kế toán.
 • Thực hiện các nhiệm vụ của Kế toán trưởng.
 • Tập hợp chứng từ, ghi chép sổ sách.
 • Lập báo cáo tài chính, khai báo và quyết toán thuế.
 • Đến việc lập các báo cáo phục vụ công tác quản lý điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp.

QUÁ TRÌNH BÁO CÁO CỤ THỂ NHƯ SAU:

Báo cáo hàng tháng

 • Lập và gửi các báo cáo thuế bằng phần mềm mã vạch 02 chiều.
 • In phiếu thu – chi, phiếu xuất – nhập.
 • Hoàn chỉnh sổ sách kế toán theo quy định hiện hành bằng phần mềm: sổ quỹ, báo cáo XNT, sổ chi tiết vật tư, tổng hợp nợ phải trả, nhật ký chung, sổ cái tổng hợp, bảng cân đối sổ phát sinh,…
 • Lập và gửi các báo cáo thống kê.
 • Theo dõi đăng ký trích khấu hao tài sản cố định.
 • Hạch toán, kết chuyển, cân đối lãi lỗ hàng tháng.
 • Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế & nộp thuế tại kho bạc NN

Báo cáo hàng quý

 • Lập báo cáo tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Quyết toán cuối năm

 • Quyết toán thuế thu nhập DN + thuế GTGT.
 • Báo cáo tài chính cuối năm, gồm: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Kê khao thuế đầu năm: tờ khai thuế môn bài, bảng đăng ký khấu hao tài sản cố định, đăng ký lương

Hotline: 0932 050 365 – Ms. Trúc  hoặc 028-38232311
Email: sg.sgoffice@gmail.com.

SAIGON-OFFICE rất hân hạnh đuợc phục vụ quý khách!
————————————–
Saigon-Office cung cấp dịch vụ văn phòng ảovăn phòng đại diện sẽ tư vấn và đáp ứng được nhu cầu và giúp các bạn có được sự lựa chọn chính xác nhất.

Scroll to top