Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

I.    Thẩm quyền giải quyết:

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

II.   Thời gian tiếp nhận và trả kết quá

1.   Ngày trong tuần:Các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

2.   Giờ trong ngày: 8h00 đến 10h30; 13h30 đến 15h00

3.   Số ngày trả kết quả: 

+    Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc (thông báo cho chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

+    Thời gian xem xét – cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ và thủ tục thành lập văn phòng đại diện khá là đơn giản, quý khách hàng có thể liên hệ với saigon-office để được tư vấn về việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Dịch vụ cho thuê văn phòng đại diện quận 1 của saigon-office đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài trong việc xây dựng một hình ảnh văn phòng chuyên nghiệp và nằm tại vị trí trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng đại diện tại Việt Nam có thể liên hệ với saigon-office tại đây.

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Scroll to top