Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hướng dẫn thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên như sau:

 1. Quy định về Văn phòng đại diện theo Luật doanh nghiệp 2005:

– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.

– Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

– Văn phòng đại diện không phải nộp thuế môn bài cũng như các loại thuế khác.

 

2. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên bao gồm:

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập văn phòng đại diện công ty;

– Quyết định về việc thành lập Văn phòng đại diện công ty của Hội đồng thành viên;

– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện công ty theo mẫu;

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện

– Giấy ủy quyền;

 

3. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên:

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở chính;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Thủ tục khắc dấu văn phòng đại diện tại cơ quan công an (nếu có yêu cầu);

– Tiến hành nộp hồ sơ thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện với cơ quan quản lý Thuế.

– Bổ sung thông tin văn phòng đại diện trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Scroll to top