Văn phòng đại diện Bộ Công Thương tại TP Đà Nẵng

Văn phòng đại diện Bộ Công Thương tại TP Đà Nẵng

Địa chỉ: 132 Nguyễn Chí Thanh – TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 33843443

Fax: (0511) 33843442

Email: Vietrade_danang@vietrade.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng Văn Phòng Đại Diện Bùi Xuân Lịch

Điện thoại: 0511 260 1626; 0905 003909

Email: bxlich@vietrade.gov.vn

Theo MOIT

Văn phòng đại diện Bộ Công Thương tại TP Đà Nẵng
Scroll to top