Văn phòng đại diện Bộ Công Thương tại TP Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện Bộ Công Thương tại TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38927282 – 39141837

Fax: (08) 39140549

Website: http://www.vietrade.gov.vn

Email: hcmvietrade@vietrade.gov.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Trưởng Văn phòng đại diện Bùi Thị Thanh An

Điện thoại: 083. 821 1020 (máy lẻ: 117); 0913 667569

Email: anbui@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng đại diện, Trưởng phòng Hành chính – Kế toán – Tổng hợp Bùi Hoàng Yến

Điện thoại: (08) 38211020 (máy lẻ 118); 0919 975375

Email: yenbui@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng đại diện, Trưởng phòng Quản lý Xúc tiến thương mại Bùi Vương Anh

Điện thoại: (08) 38211020

Email: anhbv@vietrade.gov.vn

Theo MOIT

Văn phòng đại diện Bộ Công Thương tại TP Hồ Chí Minh
Scroll to top