Thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Trình tự thực hiện: 

– Đối với cá nhân, tổ chức:

Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

– Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

+ Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

+ Yêu cầu công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN ra quyết định chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Cách thức thực hiện:

  • Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa)
  • hoặc theo đường bưu điện

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  • Giấy đề nghị đóng cửa văn phòng đại diện nêu rõ lý do đóng cửa
  • Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc của Hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty chứng khoán về việc đóng cửa văn phòng đại diện.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

– Lệ phí (nếu có):

– Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

Phụ lục 10: Giấy đề nghị đóng cửa văn phòng đại diện

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007
  • Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán; hiệu lực ngày 14/8/2007

Tin Liên quan :Thủ tục thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của công ty chứng khoán nước ngoài

Theo Luatkhaiphong

Thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán
Scroll to top