Văn phòng đại diện có mã số thuế ?

Văn phòng đại diện phải có mã số thuế. Văn phòng đại diện không phải nộp báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc duy trì hệ thống kế toán theo chế độ kế toán Việt Nam. Tuy nhiên, văn phòng đại diện phải ghi ghép và duy trì sổ sách ngân hàng và sổ quỹ tiền mặt để giải trình các luồng tiền từ công ty mẹ chuyển vào Việt Nam.

Văn phòng đại diện phải tính toán các khoản khấu trừ thuế, kê khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu khi thực hiện thanh toán các khoản lương, thưởng và phí dịch vụ. Bên cạnh đó, văn phòng đại diện cũng vẫn có thể lập báo cáo tài chính nội bộ theo yêu cầu của công ty mẹ.

Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Hồ sơ và thủ tục thành lập văn phòng đại diện khá là đơn giản, quý khách hàng có thể liên hệ với saigon-office để được tư vấn về việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Dịch vụ cho thuê văn phòng đại diện quận 1 của saigon-office đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài trong việc xây dựng một hình ảnh văn phòng đại diện chuyên nghiệp và nằm tại vị trí trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng đại diện tại Việt Nam có thể liên hệ với saigon-office tại đây.

Văn phòng đại diện có mã số thuế ?
Scroll to top