van phong ao

Xăng dầu tăng giá vào đầu năm ảnh hưởng thế nào đến dịch vụ cho thuê văn phòng ?

Dịch vụ cho thuê văn phòng đặc biệt là văn phòng ảo đang có dấu hiệu chững lại do ảnh hưởng của đợt tăng giá mạnh nhất từ 19 năm qua của xăng dầu. Trong năm 2021, suy thoái kinh tế nặng nề do số lượng các công ty ngừng hoạt động tăng. Tình hình […]

Scroll to top